Je bekijkt nu Afvalwater hergebruik industrie – elke grootverbruiker heeft er baat bij

Afvalwater hergebruik industrie – elke grootverbruiker heeft er baat bij

Hergebruik van afvalwater door middel van membraantechnieken: van proceswater tot drinkwater

Water wordt almaar duurder. Bedrijven betalen almaar meer voor het lozen van afvalwaters. De noodzaak om deze afvalwaters maximaal te gaan hergebruiken dringt zich almaar meer op, zeker voor bedrijven waar water een grote rol speelt in het productieproces (slachthuizen, brouwerijen, wasserijen, cosmetica productie, voeding- en drankenindustrie, textiel, recyclage industrie, etc.).

Er kan worden vertrokken vanuit verscheidene waterzuiverings voortrajecten. Bovenstaand voorbeeld (zie foto) vertrekt vanuit een MBR (membraanbioreactor) unit. Een nageschakelde RO installatie laat toe een substantieel deel van het afvalwater (zowat 60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces. Dit levert voor de betrokken bedrijven grote besparingen op de water- en lozingskosten op, wat toelaat het investeringsbedrag relatief snel te kunnen recupereren. Wetende dat water steeds een belangrijker kost zal worden voor de bedrijven in kwestie, is elke kostenbesparende maatregel ter zake van cruciaal belang. De exploitatiekost voor een dergelijke opstelling bedraagt, al naargelang de specifieke vereisten van de klant, bijvoorbeeld slechts een derde van de aankoopprijs van stadswater.

Concreet wordt voor elk specifiek project de haalbaarheid voorafgaandelijk gecontroleerd d.m.v. rendements- en dimensioneringstests on site. Indien nodig wordt een testinstallatie ingezet. Het uiteindelijke systeem wordt volledig op maat van de klant uitgewerkt, in functie van het type afvalwater, de beoogde kwaliteit voor hergebruik en de economische aspecten. De membraanunits op skid of in container vormen een compact geheel, met een kleine footprint, die zich makkelijk laten integreren in een bestaande waterzuiveringsinstallatie. De RO installatie is een volledig geautomatiseerd geheel, volledig van op afstand stuur- en controleerbaar.

We beschikken ondertussen over enkele decennia expertise inzake membraantechnieken en kunnen tal van succesvolle referenties voorleggen in verschillende sectoren.

Meer info over membraantechnologie vindt u hier. Nog enkele voorbeelden van waterhergebruik.