Roto-Sieve textielvezel verwijdering

Roto-Sieve textielvezel verwijdering

Roto-Sieve voor het doeltreffend van textielvezels

De Turkse textielfabrikant MAYTEKS had te kampen met grote, steeds terugkerende problemen met overstorten als gevolg van inadequate filtratie. De textielvezels veroorzaakten veelvuldige verstoppingen en pompstoringen. Dit resulteerde in een inefficiënte warmterecuperatie uit het afvalwater.

In 2020 werd een Lackeby Roto-Sieve trommelzeef RS 24 verkocht en geïnstalleerd door Roto-Sieve Griekenland (KARGAS ENERGY) om een debiet van 130 m³/h te verwerken.

De prestaties van de Roto-Sieve trommelzeef voldoen ruimschoots aan de verwachtingen van de klant: “Na de installatie van de Roto-Sieve trommelzeef waren er geen verstoppingen, geen pompstoringen, geen arbeidskosten. Bovendien is er een efficiëntie verhoging van 250 %. De return on investment voor dit project bedroeg minder dan 5 maanden.

Meer info over onze Roto-Sieve trommelzeven.