Warmterecuperatie in een biogasinstallatie

WarmtewisselaarsBiogasDrammen

Lindum A/S is een toonaangevende Noorse afvalverwerker die continu op zoek is naar de meest efficiënte en duurzame afvalverwerkingsmethodes. Lindum zet volop in op circulariteit inzake afvalinzameling en afvalverwerking. Het doel is om alle deelafvalstromen zoveel mogelijk te hergebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld biogas geproduceerd bij de verwerking van mest, vergistingsslib en huishoudelijk afval. Lindum investeert volop in zijn zoektocht naar nieuwe duurzame verwerkingsmethodes. Het bedrijf is dan ook terecht trots op de voortrekkersrol die het speelt op vlak van milieu.

werkingsprincipe van een warmtewisselaar

Warmte recupereren uit slib

Het toekomende, ruwe slib is niet steriel, daarom is de eerste stap pasteurisatie (hygiënisatie of sterilisatie). Lindum A/S gebruikt hiervoor thermische druk hydrolyse. Deze techniek verhit het substraat door middel van stoom (hoge druk). Na afloop van de verhittingsperiode, wordt de temperatuur snel gereduceerd tot 40°C. Hierdoor breken de celwanden en vezels in kleine deeltjes, wat de verdere afbraak vergemakkelijkt. 

Slib-water warmtewisselaar van Läckeby

Lars Erik Smith van bouwbedrijf COWI contacteerde Lackeby in 2016. De opdracht was een oplossing te vinden om het bestaande proceswater als koelwater te gebruiken voor het slib. Zo kan de energie van dit verwarmde proceswater terug gebruikt worden in het hydrolyse proces. Tijdens de engineeringsfase werd duidelijk dat het beschikbare proceswater niet zo koel was als verwacht en de beschikbare ruimte in de gebouwen beperkt was. 

Lindum A/S, de opdrachtgever, had eerdere goede ervaringen met de Lackeby warmtewisselaars. Läckeby’s voorstel leidde dan ook snel tot een opdracht. Het inzetten van een Läckeby slib-water warmtewisselaar zorgt ervoor dat dit proces zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk verloopt.

Meer informatie over de Läckeby warmtewisselaars op onze pagina energie hergebruik.